background

Миналото отмина, настоящето е сега, бъдещето си ти!

Hack 30xTUES

Old School

New Technologies

Лабораторен комплекс, София Тех Парк, 15-18 март